Damlahatnâme Hakkında

Damlahatnâme, bilindik edebi türlere nazaran farklı bir mantık ve yapıda ortaya çıkmış akademik edebi türdür.Mevlüt Baki Tapan tarafından geliştirilip kamuya takdim edilmiştir ve yine ilk örneklerini de kendisi vermiştir.

Damlahatnâme Nedir? 

Aniden yüreğe inen ivmenin sanatsal ve akademik açıdan ele alınarak öyküleştirildiği edebi yazım türüdür. İçerisinde birden fazla edebi ve sanat türünü barındırmaktadır. Yazınsal biçemi roman, uzun öykü ve makale tarzındadır. Nesir ve nazım gibi karma biçimlerden oluşur ve çoğunlukla deneysellik ön plandadır. Yazım, anlatım, üslup ve türev biçiminde anlaşılması bilgi gerektiren karmaşa ve kargaşanın hakim olduğu olay örgüleri vardır. Roman veya hikâye gibi tek kişi anlatım değil, birden çok anlatıcı bulunur.

Sözcük Etimolojisi
Damla sözcüğü; suyun damlaması gibi aniden, bir anda yüreğe inen ivme manasındadır.
Hat sözcüğü; birden fazla anlamı olmasına rağmen yazı, çizgi, geçek ve yol manasına sahiptir.
Nâme sözcüğü; edebi yazıların yazıldığı kitap, dergi, risale, mektûbat gibi alanları teşkil eden manadadır.


avatar


Powered by uCoz